Reviews over Warentuin

Warentuin is het grootste online tuincentrum van Nederland. Dagelijks zijn we bezig om onze dienstverlening te verbeteren. Wij werken vanuit een klantgerichte visie, de ideeën en opmerkingen van onze klanten nemen we uiterst serieus en gebruiken we om onze webshop te optimaliseren.

Jouw mening telt!

Om die reden willen we ook graag jouw mening horen. Met de input die jij ons geeft kunnen wij onze online shop en onze dienstverlening nóg beter aan laten sluiten op jouw wensen. Daarnaast vinden we het natuurlijk ontzettend leuk om positieve berichten te ontvangen.

Laat ook een review achter

We willen je vragen om een review achter te laten. Door op de link hieronder te klikken, kom je op de website van Kihoy uit. Hier kun je een review schrijven en kunt je je bezoek aan Warentuin ook beoordelen door het geven van een aantal sterren.

Een review invullen kost hooguit enkele minuten en wij zijn er heel erg mee geholpen. Alleen met jouw hulp weten we precies wat goed is en wat nog beter kan! Alvast hartelijk bedankt voor de moeite!

Klik hier om een review achter te laten

To Top